VOCANIMO

VocAnimo uit Den Haag is een vierstemmig middenkoor dat in 1967 werd opgericht als het Fatima Jongerenkoor – naderhand Fatimakoor – in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Fatima aan de Soestdijksekade.
Na een fusie in 2006 met de parochie van de Heilige Familie aan de Kamperfoeliestraat en de parochie van het Allerheiligst Sacrament aan de Sportlaan sluiten Fatimakerk en Sacramentskerk en zingt het koor maandelijks in de Familiekerk (Geloofsgemeenschap Titus Brandsma) aan de Kamperfoeliestraat.
In 2012 wordt de R.K. Parochie de Vier Evangelisten (Den Haag Zuid) een feit, en is de Titus Brandsma een van de vier locaties.

www.rkparochiedevierevangelisten.nl

In 2012 wijzigt het Fatimakoor de naam in: VocAnimo.
Eveneens maandelijks zingt VocAnimo in het Haags Medisch Centrum, locatie Westeinde in Den Haag. Daaraan komt echter in 2022 een eind, ten  gevolge van de Covid19 pandemie. 
Sinds de oprichting bereidt het koor zelf – in overleg – de zogenaamde thematische viering voor, stelt het ten behoeve van bedoelde viering een eigen boekje samen en zingt het een eigentijds Nederlandstalig repertoire.
Het koor repeteert elke dinsdagavond.
Vanzelfsprekend is iedereen van harte uitgenodigd vrijblijvend een repetitie bij te wonen.