NIEUWS

KERSTCONCERT

Op zondag 16 december verzorgde VocAnimo een kerstconcert in de Emmauskerk aan de Leyweg in Den Haag. Voor meer informatie: zie: Flyer kerstconcert
En voor de foto’s en geluidsbestanden: https://www.vocanimo.nl/foto-archief-2018-heden/2018-kerstconcert-2/

 

KORENFESTIVAL

Op zondag 25 november nam VocAnimo deel aan een korenfestival, dat in het teken stond van het St.Caeciliafeest. Locatie: Emmauskerk aan de Leyweg in Den Haag. Voor meer informatie: zie: Programma_25nov2018

 

 

 

KORENFESTIVAL

Op zaterdag 21 april nam VocAnimo deel aan het korenfestival op The International School of The Hague, Wijndaelerduin 1. Op het programma stonden onder andere Hallelujah (Cohen), Dream (Mercer) en In my life (Lennon-McCartney).

Foto’s van het festival: https://www.vocanimo.nl/foto-archief/foto-archief-2018-heden/ish/

    

EEN JUBILEUMJAAR

Aan het eind van het seizoen bestond VocAnimo 50 jaar…!
Om dit jubileum luister bij te zetten heeft inmiddels een aantal activiteiten plaatsgevonden, waaronder een kerstconcert in december en een jubileumviering in juni. Voor meer berichtgevingen hieromtrent, zie:  https://www.vocanimo.nl/jubileum/

VRIENDEN DONATEURS

VocAnimo kent veel mensen of instellingen die het koor een warm hart toedragen of anderszins hun waardering willen laten blijken.
Vrienden van VocAnimo zijn ook in de gelegenheid een geldelijke bijdrage te doneren: 
Voor slechts € 30,- per jaar bent u al donateur van VocAnimo. U ontvangt daartoe jaarlijks – in januari – een factuur.  
Vrienden van VocAnimo worden op de hoogte gehouden van belangrijke gebeurtenissen binnen het koor en ontvangen een gratis toegangskaart voor concerten. 
U kunt zich aanmelden voor een donateurschap door een berichtje te sturen aan de webmaster.

Onderstaande donateurs – vrienden van VocAnimo – gingen u reeds voor…:

  • Mw. Riet van der Meer ♫ Den Haag
  • Mw. H.M. de Koning ♫ Den Haag
  • Dhr. Ton van Wijk ♫ Delft
  • Dhr. Dick Brieër ♫ Den Haag
  • Mw. Ellen van Ruijven ♫ Den Haag