JUBILEUM

 
In 2017 bestond VocAnimo 50 jaar…!

Het kerstconcert van 18-12-2016 stond al in het teken van dit jubileum. Met oud en nieuw materiaal uit het inmiddels uitgebreide repertoire.

In 2017 volgden meer bijzondere momenten, met onder meer een thematische viering op 11 juni, die geheel in het teken stond van deze mijlpaal…!

 

   

De jubileumviering op 11 juni was een zeer sfeervolle, met veel belangstellenden, waaronder veel oud-koorleden. Aan het eind van de viering zongen ook zij vol overtuiging mee met het slotlied. Zij hadden hun huiswerk gedaan..!

Voor een korte impressie…: 

 

Na een kop koffie of thee werd de feestvreugde voortgezet in het naburige wijkgebouw De Jasmijn. Maar niet voordat we het eerste deel afsloten met…:

 

Voor een meer uitgebreide impressie van het feest: https://www.vocanimo.nl/2017-jubileum-koor/

 

In het eerste weekend van september verbleef VocAnimo in Breedenbroek en werd het jubileumjaar op zeer gezellige wijze afgesloten. Voor een uitgebreid fotoverslag: https://www.vocanimo.nl/2017-koorweekend/