MUSICALS EN CONCERTEN

VocAnimo heeft enkele malen – in samenwerking met verschillende toneelverenigingen – medewerking verleend aan een musical, waaronder Dickens’ Scrooge. 


Andere hoogtepunten zijn meerdere uitvoeringen van de Matteüs Passie, een eigentijds passie-verhaal.


VocAnimo verzorgt met bijna jaarlijkse frequentie kerstconcerten.


VocAnimo verleende tot voor kort jaarlijks medewerking aan een multiculturele vredesmanifestatie.