2011 – JUBILEUM LOEK

2011-04-05 – JUBILEUM

Loek Ruijters is 35 jaar dirigent van het Fatimakoor. Op 5 april wordt de jubilaris feestelijk onthaald door zijn koorleden.