1986 – AFSCHEID

1986-01-00 – AFSCHEID

Het koor neemt afscheid van Paul v.d. Lubbe, alvorens deze definitief naar Wenen verhuist.